Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine Provedba Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina predviđa reorganizaciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te proširenje i izgradnju novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na nacionalnoj razini. Ovaj strateški dokument utvrđuje ciljeve i prioritete upravljanja [...]

Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. na okoliš Za potrebe izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. izradili smo Stratešku studiju utjecaja na okoliš. Glavni cilj ove Studije bio je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme Strategije, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak [...]