VI. Izmjene i dopune PP uređenja Grada Popovače

Strateška studija utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače na okoliš Izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovača pristupilo se radi ostvarenja kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja Grada Popovače i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Naspram mnogobrojne i raznovrsne graditeljske i prirodne baštine posebno se ističe područje regionalnog [...]

II. Izmjene i dopune PP Sisačko-moslavačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije Izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije pristupilo se radi ostvarenja optimalnog iskorištavanja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa, opremanja infrastrukturom i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Studijom smo, za sve utjecaje za koje je utvrđeno da mogu [...]

IV. Izmjene i dopune PP Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš ciljanih IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije Izrada Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije pokrenuta je kako bi se provelo usuglašavanje Prostorno planske dokumentacije Karlovačke županije. Osnovni cilj navedenih Izmjena i dopuna je omogućiti izgradnju nove dvokolosječne pruge i njezino povezivanje na postojeću mrežu pruga [...]

II Izmjene i dopune PP Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopune prostornog plana Karlovačke županije Predmetne, ne ciljane izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije imale su za zadatak uskladiti trenutne razvojne potrebe Županije s prostorno-planskim dokumentima. U nastojanju da se županija razvija na održiv i okolišno prihvatljiv način izrađena je Strateška studija. Studija je planirane projekte prilagodila [...]