Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.

Strateška studija utjecaja Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. na okoliš Za potrebe izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. izradili smo Stratešku studiju utjecaja na okoliš. Glavni cilj ove Studije bio je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme Strategije, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak [...]