Strategija razvoja Grada Drniša

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine Izradi ove Strategije pristupilo se kako bi se odredio smjer razvoja Grada Drniša i drniškog kraja te u svrhu nalaženja najboljeg mogućeg načina kojim se može doprinijeti njegovu rastu i razvoju. Svrha Strategije je postići da Grad Drniš postane grad u kojem će [...]

Elaborat sanacije i uređenja parka u Našicama

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Sanacija i uređenje parka u Našicama" Cjelokupni prostor zahvata zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Kao takav, prilikom razvijanja idejnog projekta posebna pažnja se posvetila očuvanju parkovne arhitekture, ali i dodavanju novih prostornih elemenata. U konačnici, elementi koji se planiraju unijeti u prostor nisu predviđeni [...]

Uređenje Virovitičkih jezera

Ocjena o potrebi procjene utjecaja Uređenja retencija na području Virovitičkih jezera na okoliš Uređenjem retencija na području Virovitičkih jezera planira se uložiti u ribogojstvo, ali i cijeli prostor učiniti privlačniji posjetiteljima. Zbog dugogodišnje sukcesije uslijed napuštanja proizvodnje predmetna jezera su zarasla te je protok vode u njima nedovoljan za gospodarski uzgoj ribe. Zahvatom se planiraju izmuljiti jezera [...]