VI. Izmjene i dopune PP uređenja Grada Popovače

Strateška studija utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače na okoliš Izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovača pristupilo se radi ostvarenja kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja Grada Popovače i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima. Naspram mnogobrojne i raznovrsne graditeljske i prirodne baštine posebno se ističe područje regionalnog [...]