Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Okvirni plan i program (OPP) izrađuje se u svrhu što točnije provedbe praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, izdavanja dozvola, sklapanja ugovora, određivanje naknada, prekršajnih odredbi te kvalitetnijeg uvida, praćenja i predviđanja stanja rezervi ugljikovodika [...]

OIE Dubrovačko-neretvanske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije Planom korištenja obnovljivih izvora energije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izrađena je podloga za planiranje korištenja energije vjetra i sunca, ali i s perspektivama korištenja biomase i geotermalne energije. Strateška procjena predmetnog plana uklonila je potencijalne konflikte u prostoru te odabrala najpogodnije lokacije za [...]