Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.-2023. godine Provedba Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina predviđa reorganizaciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te proširenje i izgradnju novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na nacionalnoj razini. Ovaj strateški dokument utvrđuje ciljeve i prioritete upravljanja [...]

Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb na okoliš Urbana aglomeracija Zagreb najnapučenije je područje Republike Hrvatske te broji više od 25 % stanovništva Hrvatske. Osim Zagreba, kao gravitacijskog središta aglomeracije, u nju spadaju i okolni gradovi i naselja čiji stanovnici rade ili se školuju u Zagrebu. Strategija razvoja prvi je takav dokument na [...]