Strategija razvoja Grada Drniša

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine Izradi ove Strategije pristupilo se kako bi se odredio smjer razvoja Grada Drniša i drniškog kraja te u svrhu nalaženja najboljeg mogućeg načina kojim se može doprinijeti njegovu rastu i razvoju. Svrha Strategije je postići da Grad Drniš postane grad u kojem će [...]

Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb na okoliš Urbana aglomeracija Zagreb najnapučenije je područje Republike Hrvatske te broji više od 25 % stanovništva Hrvatske. Osim Zagreba, kao gravitacijskog središta aglomeracije, u nju spadaju i okolni gradovi i naselja čiji stanovnici rade ili se školuju u Zagrebu. Strategija razvoja prvi je takav dokument na [...]