OIE Dubrovačko-neretvanske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije Planom korištenja obnovljivih izvora energije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izrađena je podloga za planiranje korištenja energije vjetra i sunca, ali i s perspektivama korištenja biomase i geotermalne energije. Strateška procjena predmetnog plana uklonila je potencijalne konflikte u prostoru te odabrala najpogodnije lokacije za [...]