Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Strateška studija utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem EU je 2008. godine donijela Direktivu kojim se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša. Navedenom Direktivom države članice moraju poduzeti potrebne mjere za postizanje ili održavanje dobrog ekološkog stanja u morskom okolišu najkasnije do 2020. godine. [...]