Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Okvirni plan i program (OPP) izrađuje se u svrhu što točnije provedbe praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, izdavanja dozvola, sklapanja ugovora, određivanje naknada, prekršajnih odredbi te kvalitetnijeg uvida, praćenja i predviđanja stanja rezervi ugljikovodika [...]