II Izmjene i dopune PP Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopune prostornog plana Karlovačke županije Predmetne, ne ciljane izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije imale su za zadatak uskladiti trenutne razvojne potrebe Županije s prostorno-planskim dokumentima. U nastojanju da se županija razvija na održiv i okolišno prihvatljiv način izrađena je Strateška studija. Studija je planirane projekte prilagodila [...]