Strategija razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš Cilj Strategije razvoja grada Bjelovara je razvoj urbanog središta tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljive i zanimljive kulturne i turističke destinacije koja osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, kvalitetan obiteljski život, obrazovanje i rad svih građana. Strateškom studijom prepoznali smo utjecaje na okoliš koji će biti rezultat provedbe [...]

Strategija razvoja Grada Drniša

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine Izradi ove Strategije pristupilo se kako bi se odredio smjer razvoja Grada Drniša i drniškog kraja te u svrhu nalaženja najboljeg mogućeg načina kojim se može doprinijeti njegovu rastu i razvoju. Svrha Strategije je postići da Grad Drniš postane grad u kojem će [...]