Strategija razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš Cilj Strategije razvoja grada Bjelovara je razvoj urbanog središta tradicionalno poljoprivredne regije, prepoznatljive i zanimljive kulturne i turističke destinacije koja osigurava poticajno okruženje za gospodarstvo, kvalitetan obiteljski život, obrazovanje i rad svih građana. Strateškom studijom prepoznali smo utjecaje na okoliš koji će biti rezultat provedbe [...]