Nasipa i obaloutvrde ZOO VRT u Osijeku

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde ZOO VRT u Osijeku na okoliš U gradu Osijeku na lijevoj obali rijeke Drave nalazi se ZOO vrt koji svojim sadržajem i položajem služi kao ishodište prijelaza iz urbanog u prirodni okoliš. Kako bi se to nastavilo i dalje ZOO vrt je bilo [...]

Elaborat sanacije i uređenja parka u Našicama

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Sanacija i uređenje parka u Našicama" Cjelokupni prostor zahvata zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Kao takav, prilikom razvijanja idejnog projekta posebna pažnja se posvetila očuvanju parkovne arhitekture, ali i dodavanju novih prostornih elemenata. U konačnici, elementi koji se planiraju unijeti u prostor nisu predviđeni [...]

Uređenje Virovitičkih jezera

Ocjena o potrebi procjene utjecaja Uređenja retencija na području Virovitičkih jezera na okoliš Uređenjem retencija na području Virovitičkih jezera planira se uložiti u ribogojstvo, ali i cijeli prostor učiniti privlačniji posjetiteljima. Zbog dugogodišnje sukcesije uslijed napuštanja proizvodnje predmetna jezera su zarasla te je protok vode u njima nedovoljan za gospodarski uzgoj ribe. Zahvatom se planiraju izmuljiti jezera [...]