Agrosolarstvo: Prednosti i potencijali ovog inovativnog rješenja

Objavili smo prvi priručnik o agrosolarstvu u Hrvatskoj, dostupan na www.agrosolarstvo.hr. Priručnik smo izradili zajedno s tvrtkom Neoen i u suradnji s profesorom Milanom Mesićem s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Vrijedan doprinos u njegovu nastajanju dali su i brojni zavodi za prostorno uređenje.

O agrosolarstvu

Agrosolarstvo kombinira poljoprivredu/stočarstvo s obnovljivom električnom energijom i donosi višestruke prednosti. Pod zaštitom solarnih panela, poljoprivredne kulture su zaštićene od ekstremnih temperatura i sunčevog oštećenja, što povećava prinos i vlažnost tla.

Nadalje, vlasnici parcela ostvaruju dodatne prihode najmom svog zemljišta. Kod primjene stočarstva u agrosolarnoj elektrani, prema zadnjim studijama znanstvenika Colorado State Universitya, postavljanjem panela znatno se povećava kvaliteta i količina trave pa su ovce posljedično puno zdravije, dok su ogradom zaštićene od vanjskih neprijatelja, primjerice vukova.

Ključne poruke

Postavljanjem panela na zemljištu za daljnju obradu ostaje preko 70% tla, a za stočarstvo čak 90%, ovisno o tehnologiji i kulturama ili životinjama koje se uzgajaju.

Poruka priručnika je da ograničavanje tog broja na preko 75% u zakonodavstvu može ugroziti isplativost projekata.

Ukoliko se zakonodavni okvir ne složi kvalitetno, to može značiti gubitak potencijalno važnih prinosa za općine i vlasnike zemljišta od najma.

Ovaj priručnik namijenjen je ne samo poljoprivrednicima i vlasnicima zemlje, nego i prostornim planerima, ministarstvima te lokalnim zajednicama koje bi također mogle imati višestruke koristi od takvih investicija. 

Iz perspektive očuvanja okoliša i biološke raznolikosti, agrosolari su odlično rješenje, osobito u kontekstu rastućih opasnosti od klimatskih promjena te bi trebali postati ključni igrač u širenju solarne energije i dekarbonizaciji gospodarstva i energetskoj tranziciji.

PRUZMITE PRIRUČNIK!

Mario Mesarić

Agrosolarstvo je najbolja praksa koja pomiruje zaštitu okoliša, poljoprivredu i obnovljive izvore energije. Kroz kvalitetnu razradu ovakvih projekata, potrebno je adekvatno riješiti sva okolišna pitanja, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi se postigla sinergija između ovih sektora i racionalno korištenje prirodnih resursa. S nestrpljenjem očekujemo agrosolarnu budućnost naše zemlje i vjerujemo da ćemo uskoro vidjeti mnogo primjera agrosolarnih elektrana u Hrvatskoj.