Kako do EU Ecolabel oznake? Donosimo pregled svih koraka

Mjerila EU Ecolabel su specifična za svaku kategoriju proizvoda. Prije nego pokrenete postupak dodjele znaka za EU Ecolabel, obavezno provjerite sukladnost vašeg proizvoda ili usluge s mjerilima EU Ecolabel oznake, odnosno kriterijima prema kojima se dodjeljuje ovaj znak.

Postupak dobivanja oznake EU Ecolabel

Vaš je proizvod ili usluga na tržištu EU? Ne radi se o hrani ili medicinskim proizvodima? Onda se možete kandidirati za EU Ecolabel!

Prema našem iskustvu, čitav postupak dijelimo na nekoliko faza: 1) mjerila EU Ecolabel (usklađivanje) 2) izradu elaborata 3) postupak dodjele znaka

Zvuči jednostavno, zar ne?

Pripazite – uvjeti i mjerila koja morate ispuniti vrlo su detaljni i zahtjevni!

Korak 1: Mjerila EU Ecolabel

Mjerila su specifična za svaku kategoriju proizvoda te ih možete provjeriti na stranicama Europske komisije.

Potrebna dokumentacija propisana u mjerilima podrazumijeva izjave o sukladnosti, fotografije, tehničke specifikacije, izvješća o rezultatima ispitivanja, izračune itd. Svi ti podaci su ujedno i podloga za izradu elaborata o usklađenosti s mjerilima (korak 2).

Upravo zato je potrebno angažirati stručnjake (ovlaštenike). Oni će vas upozoriti ukoliko vam nedostaje dokumentacija ili je pak nepotpuna.

Korak 2: Izrada elaborata

Elaboratom se dokazuje usklađenost proizvoda s mjerilima EU Ecolabel. Izrađuju ga stručnjaci s ovlaštenjem za izradu ove vrste elaborata.

Često brzina izrade elaborata i ishođenja znaka ovisi o kvaliteti dostavljenih podataka.

Do usporavanja postupka najčešće dolazi zbog:

  • nedovoljne upoznatosti podnositelja zahtjeva i/ili ovlaštenika s mjerilima
  • većeg broja dobavljača i/ili proizvođača koji sudjeluju u proizvodnom lancu proizvoda/usluge

Stoga su dobra komunikacija i suradnja između podnositelja zahtjeva (operatera) i stručnjaka (ovlaštenika) prilikom prikupljanja potrebnih podataka od izuzetne važnosti!

Imajte na umu da postupak dodjele znaka EU Ecolabel zahtjeva potpunu transparentnost poslovanja. Osim ovlaštenika, uvid u elaborat ima Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te članovi stručnog povjerenstva za dodjelu znaka.

Korak 3: Postupak dodjele znaka

Ovaj korak uključuje podnošenje zahtjeva, postupak po zahtjevu, potpis ugovora i dobivanje potvrde.

Gotov elaborat predaje se zajedno sa Zahtjevom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, nadležnom tijelu za dodjelu EU Ecolabel oznake u RH.

Ministarstvo provodi postupak provjere elaborata u roku od 30 dana uz mogućnost vraćanja elaborata na doradu u propisanom roku.

Nakon što je elaborat potpun i uvjeti su zadovoljeni, dobivate oznaku EU Ecolabel.

No prije toga, potrebno je uplatiti jednokratnu naknadu te potpisati Ugovor s Ministarstvom o uvjetima uporabe znaka EU Ecolabel.

Koliko vas sve to košta?

Biti nositelj EU Ecolabel oznake je svakako ulog u budućnost, a to podrazumijeva određenu investiciju.

Cijeli postupak predviđa sljedeće:

  • jednokratnu naknadu za dodjelu znaka – od 1.600 kn do 2.000 kn (ovisno o veličini poslovnog subjekta)
  • godišnju naknadu od 500 kn – mikro i mali subjekti su izuzeti
  • cijenu elaborata i konzultantskih usluga ovlaštenika (zatražite ponudu)
  • moguće troškove laboratorijskih ispitivanja (ovisno o mjerilima).

Dodatne informacije u vezi postupka te naknada možete pročitati u Pravilniku o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel.

Više o EU Ecolabel znaku, pisali smo ovdje!

Planirate aplicirati za EU Ecolabel oznaku? Trebate savjet ili elaborat?