Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2017. godine

Klijent: Krapinsko-zagorska županija
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Izvješće o stanju okoliša Krapinsko-zagorske županije izrađeno je za razdoblje 2014. do 2017. godine sukladno Zakonu i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Strategiji održivog razvitka Republike Hrvatske i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno posljednjem Izvješću o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj.

Izvješće se zasniva na podacima koji su dostupni iz javnih izvora u razdoblju 2014. do 2017. godine, na proračunima i kartografskim/grafičkim prikazima koji su izvedeni iz prikupljenih podataka te na rezultatima analize ankete provedene u lipnju i srpnju 2018. godine u jedinicama lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Osim tematskih područja zaštite okoliša, Izvješće je obradilo i osnovna prostorna i društvena obilježja Krapinsko – zagorske županije (geografski položaj, političko-teritorijalni ustroj i mikroregionalne podjele, reljef i geološko-pedološka obilježja, hidrografske značajke prostora, klimatske značajke prostora, bioraznolikost, demografska obilježja te gospodarstvo) te problematiku sudionika zaštite okoliša kao glavnih nositelja provedbe strateško-programsko-planskih dokumenata.

Ovo Izvješće predstavlja „nulto stanje“ okoliša koje će biti osnova za praćenje i ocjenu napretka u području zaštite okoliša u sljedećim razdobljima, kao i za izradu Programa zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije.

Osim tematskih područja zaštite okoliša, Izvješće je obradilo i osnovna prostorna i društvena obilježja Krapinsko – zagorske županije te problematiku sudionika zaštite okoliša kao glavnih nositelja provedbe strateško-programsko-planskih dokumenata.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?