Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2015. - 2018. godine

Klijent: Dubrovačko-neretvanska županija
Trajanje projekta: 2019.

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije izrađeno je za 2015. – 2018.  godine sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i temeljnim dokumentima održivog razvitka i zaštite okoliša i to Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja na okoliš te sukladno posljednjem Izvješću o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj.

Izvješće se zasniva na podacima koji su dostupni iz javnih izvora u razdoblju 2015. do 2018. godine, na proračunima i kartografskim/grafičkim prikazima koji su izvedeni iz prikupljenih podataka, na rezultatima analize anketnog upitnika provedenog u ljetu 2019. godine na svim jedinicama lokalne samouprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te analize podataka dostavljenih na temelju zahtjeva za pristup informacijama relevantnih institucija, kao i na stručnim analizama zakonodavnog okvira, raznih izvještaja, strateško-planske dokumentacije te problematike pritisaka po sektorima i sastavnicama okoliša županijske i lokalne razine.

Osim tematskih područja zaštite okoliša, Izvješće je obradilo i osnovna prostorna i društvena obilježja Dubrovačko-neretvanske županije (geografski položaj, političko-teritorijalni ustroj i mikroregionalne podjele, reljef i geološko-pedološka obilježja, hidrografske značajke prostora, klimatske značajke prostora, bioraznolikost, demografska obilježja te gospodarstvo) te problematiku sudionika zaštite okoliša kao glavnih nositelja provedbe strateško-programsko-planskih dokumenata.

Osim tematskih područja zaštite okoliša, Izvješće je obradilo i osnovna prostorna i društvena obilježja Dubrovačko-neretvanske županije (geografski položaj, političko-teritorijalni ustroj i mikroregionalne podjele, reljef i geološko-pedološka obilježja, hidrografske značajke prostora, klimatske značajke prostora, bioraznolikost, demografska obilježja te gospodarstvo) te problematiku sudionika zaštite okoliša kao glavnih nositelja provedbe strateško-programsko-planskih dokumenata.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?