Evo koji su mogući ishodi Ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš (OPUO)

Kada se radi o Ocjeni potrebe procjene zahvata na okoliš (OPUO), postoji nekoliko mogućih ishoda ili rezultata koje može donijeti ovaj proces.

Nakon što se elaborat zaštite okoliša uputi nadležnom tijelu sa zahtjevom za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš moguća su četiri ishoda. Evo koja su:

1. Zahvat je prihvatljiv za okoliš i prirodu

S ovim Rješenjem se može na lokacijsku/građevinsku.

2. Zahvat je prihvatljiv za okoliš, ali ne može se isključiti značajno negativan utjecaj na prirodu

Potrebno je izraditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i provesti postupak prihvatljivosti za ekološku mrežu.

3. Ne može se isključiti značajno negativan utjecaj na okoliš i prirodu

Potrebno je izraditi Studiju utjecaja na okoliš i Glavnu ocjenu.

4. Zahvat je prihvatljiv za prirodu, ali ne može se isključiti značajno negativan utjecaj na okoliš

Potrebno je izraditi Studiju utjecaja na okoliš.

***

IRES ekologija je ovlaštena tvrtka od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Izrađujemo elaborate zaštite okoliša i pružamo konzultantsku podršku tijekom cijelog postupka OPUO.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije ili informativnu ponudu.