Elaborat zaštite okoliša za zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole u Šibeniku“

Klijent: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda
Trajanje projekta: 2019.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikola za potrebe javne namjene koja je bila zatvorena za javnost. Osim toga, elaboratom je analizirana i nerazvrstana makadamska prometnica koja će, između ostalog, predstavljati i jednu od polazišnih/uvodnih točaka za posjet tvrđavi sv. Nikole.

Tvrđava sv. Nikole smještena je na otočiću Ljuljevcu na ulazu u kanal sv. Ante ispred Šibenika. Projektirao ju je G.G Sanmicheli, a građena je 1541. – 1545. godine te je zaštićena kao pojedinačno nepokretno kulturno dobro, a svrstava se pod profanu graditeljsku baštinu.

Elaboratom je između ostalog ovo područje prepoznato kao hranilište i stanište za ciljne vrste šišmiša te se očekuje da bi radovi prilikom renoviranja kao i korištenje tvrđave sv. Nikole doveli do uznemiravanja potencijalno prisutnih jedinki navedenih vrsta, kao i jedinki ostalih vrsta što bi rezultiralo udaljavanjem u mirnija staništa. Iako elaboratom nisu prepoznati značajno negativni utjecaji na okoliš, kako bi se i oni zanemarivo negativni utjecaji sveli na minimalnu razinu propisali smo mjere zaštite. Prepoznati su također i pozitivni utjecaji provedbe planiranog zahvata, posebno oni s gledišta kulturnog dobra  obzirom da se radi o aktivnostima konzervacije, restauracije i sanacije zaštićenog kulturnog dobra, što će dovesti do njezine vizualne prepoznatljivosti i dugovječnije otpornosti na okolišne faktore.

Elaboratom je između ostalog ovo područje prepoznato kao hranilište i stanište za ciljne vrste šišmiša te se očekuje da bi radovi prilikom renoviranja kao i korištenje tvrđave sv. Nikole doveli do uznemiravanja potencijalno prisutnih jedinki navedenih vrsta, kao i jedinki ostalih vrsta što bi rezultiralo udaljavanjem u mirnija staništa.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?