Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u općini Ružić

Klijent: RAD d.o.o.
Trajanje projekta: 2017.

Ovim projektom planirana je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 2033 metra, crpne stanice i vodospreme Drvenjak na lokaciji Mirlović polja.

Prilikom procjene utjecaja na sastavnice okoliša definirane su zone utjecaja. S obzirom na karakter planiranog zahvata, mogli su se isključiti značajno negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Budući da se planirani zahvat nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite dodatnom mjerom predloženo je da se goriva i maziva ne skladište na području gradilišta zbog opasnosti od nekontroliranih događaja.

Budući da se planirani zahvat nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite dodatnom mjerom predloženo je da se goriva i maziva ne skladište na području gradilišta zbog opasnosti od nekontroliranih događaja.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?