Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniš“

Klijent: Rad d.o.o.
Trajanje projekta: 2019.

Projektu izgradnje sustava odvodnje naselja Badanj, grad Drniš pristupilo se zbog nedostatka sustava odvodnje uslijed čega su se otpadne vode na ovom području skupljale u septičke i sabirne jame. Septičke i sabirne jame često nisu odgovarajuće nepropusnosti te predstavljaju pritisak na okoliš, a prvenstveno na ekološko i kemijsko stanje vodnih tijela površinskih i podzemnih voda.

Elaboratom je stoga prepoznat pozitivan utjecaj planiranog zahvata kojim će, spajanjem postojećih objekata na sustav odvodnje otpadnih voda te odvođenjem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, doći do smanjenja pritiska otpadnih voda na ovom prostoru, pa samim time i do smanjenja pritiska na vode te poboljšanja kvalitete vodenih i vlažnih staništa. Osim toga realizacijom ovog zahvata podiže se razina kvalitete opskrbljenosti infrastrukturom, a time i kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Septičke i sabirne jame često nisu odgovarajuće nepropusnosti te predstavljaju pritisak na okoliš, a prvenstveno na ekološko i kemijsko stanje vodnih tijela površinskih i podzemnih voda.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?