Elaborat zaštite okoliša za projekt „Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II.“

Klijent: Hrvatske vode
Trajanje projekta: 2015.

Planiranim zahvatom se planira proširenje sustava navodnjavanja te će se koristiti 2,4 ‰ vode od srednjeg protoka Drave u vegetacijskom periodu jer je to maksimalni kapacitet crpne stanice. Prva faza navodnjavanja sustava u procesu je izgradnje, dok se planirani zahvat odnosio na drugu fazu.

Obzirom na karakter planiranog zahvata i količinu vode koja se crpi, neće doći do spuštanja vodnoga lica u zaobalju, te neće doći do značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša. Sukladno tome, nije propisano daljnje praćenje stanja okoliša.

Obzirom na karakter planiranog zahvata i količinu vode koja se crpi, neće doći do spuštanja vodnoga lica u zaobalju, te neće doći do značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša. Sukladno tome, nije propisano daljnje praćenje stanja okoliša.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?