Elaborat zaštite okoliša za projekt „Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice“

Klijent: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije
Trajanje projekta: 2018.

Elaborat analizira Idejno rješenje kojim se predviđa gradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice u naselju Zvečaj koji će zamijeniti postojeći, neodgovarajući pontonski most. Planirani most bit će od armirano-betonske  konstrukcije, ukupne  duljine  oko  70 metara, a nalazi se na lokalnoj cesti koja spaja općine Duga Resa i Generalski Stol.

Ovim elaboratom nisu prepoznati značajno negativni utjecaji planiranog zahvata ni na jednu od sastavnica okoliša dok su kao pozitivni utjecaji prepoznati povećanje kvalitete prometovanja te bolji komunalni standard stanovnika grada Duge Rese i općine Generalski Stol. Posredno se izgradnjom novog mosta koji ima veću nosivost od prethodnog očekuje i gospodarski i urbani razvitak unaprjeđenjem prostorno-funkcionalne i namjenske strukture naselja.

Ovim elaboratom nisu prepoznati značajno negativni utjecaji planiranog zahvata ni na jednu od sastavnica okoliša dok su kao pozitivni utjecaji prepoznati povećanje kvalitete prometovanja te bolji komunalni standard stanovnika grada Duge Rese i općine Generalski Stol.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?