Važnost elaborata zaštite okoliša za investitore u Hrvatskoj: Sve što trebate znati o zakonskim zahtjevima

Kada planirate investiciju koja uključuje zahvate u prirodi, važno je da ste upoznati sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na zaštitu okoliša. Jedan od bitnih dokumenata u tom procesu je elaborat zaštite okoliša. Objasnit ćemo vam što je elaborat zaštite okoliša, za koje zahvate je obavezan te kako vam kao ovlašteni stručnjaci možemo pomoći u procesu izrade.

Što je elaborat zaštite okoliša i zašto vam je potreban?

Elaborat zaštite okoliša (EZO) je dokument koji analizira utjecaj planiranog zahvata na okoliš, uključujući prirodne resurse, životinjski svijet i obližnje stanovništvo. Svrha izrade elaborata je procijeniti utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi, a koji mogu nastati provedbom planiranog zahvata. Elaborat služi kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO)

Elaborat zaštite okoliša u Hrvatskoj obvezan je prema Zakonu o zaštiti okoliša i njegovim podzakonskim aktima te je uvjet za neke projekte uvjet za ishođenje lokacijske i/ili građevinske dozvole. U slučaju da planirate zahvat koji bi mogao utjecati na okoliš, poput izgradnje industrijskih postrojenja ili prenamjene zemljišta, elaborat zaštite okoliša je obavezan dokument.

Za koje zahvate je elaborat zaštite okoliša obavezan?

Neki od primjera zahvata za koje je obavezna izrada elaborata zaštite okoliša su:

  • hidroelektrane, vjetroelektrane, sunčane elektrane
  • postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla
  • zahvati urbanog razvoja
  • sportski i rekreacijski centri
  • zahvati iz područja gospodarenja otpadom
  • turističke zone

U svakom konkretnom slučaju, potrebno je provjeriti je li za određeni zahvat potrebna izrada elaborata zaštite okoliša.

elaborat zaštite okoliša

Koliko košta izrada elaborata zaštite okoliša?

Cijena izrade elaborata zaštite okoliša ovisi o vrsti, veličini i složenosti zahvata te opsegu projekta.

Unatoč tome, ulaganje u kvalitetan elaborat zaštite okoliša dugoročno se isplati.

Pravilna analiza i procjena rizika omogućuju investitoru da rano prepozna i riješi probleme, smanjujući kašnjenja i dodatne troškove koji mogu proizaći iz nedostatne izrade elaborata.

Kako Vam kao ovlašteni stručnjaci možemo pomoći?

IRES ekologija je ovlaštena konzultantska tvrtka za zaštitu okoliša i prirode. Pružamo usluge izrade stručnih okolišnih analiza projekata, okolišno savjetovanje i terenska istraživanja. Projekte, od planiranja do provedbe, prati naš interdisciplinarni tim stručnjaka prirodne i biotehničke struke, koji sagledava sve okolišne aspekte te nudi rješenje za svaki rizik projekta.

Naša uloga je osigurati da Vaš zahvat bude usklađen sa načelima zaštite okoliša i prirode i da se uspješno realizira u skladu s važećim propisima i zakonima.

Pogledajte neke primjere elaborata zaštite okoliša koje smo uspješno realizirali. 

Ako ste u nedoumici je li vam potreban elaborat zaštite okoliša, slobodno nam se javite! 

Savjetovat ćemo Vas u utvrđivanju propisa i regulativa koje se primjenjuju na vaš zahvat te procijeniti je li izrada elaborata zaštite okoliša obvezna u vašem slučaju.