Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Klijent: S-ATEA d.o.o.
Trajanje projekta: 2020. – 2021.

U svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel za tvrtku S-ATEA d.o.o. izradili smo ukupno tri Elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina” za njihova tri proizvoda: „Prirodno sredstvo za čišćenje kupaone“, „Prirodno sredstvo za čišćenje podova“ i „Prirodno sredstvo za čišćenje“.

Mjerila za skupinu proizvoda „Sredstva za čišćenje čvrstih površina“ ima ukupno osam, a odnose se na sljedeće: 1. Toksičnost za vodene organizme, 2. Biorazgradivost, 3. Palmino ulje iz održivih izvora, uključujući ulje od palminih koštica i njihove derivate, 4. Tvari čija je upotreba zabranjena ili ograničena, 5. Ambalaža, 6. Prikladnost za upotrebu, 7. Informacije za korisnike, 8. Informacije koje se navode na znaku za okoliš EU-a.

Zaključno smo utvrdili kako su analizirani proizvodi tvrtke S-ATEA d.o.o., usklađeni s mjerilima propisanima od strane Europske komisije te kako zadovoljavaju uvjete za dobivanje znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koje je nadležno za dodjelu znaka EU Ecolabel, potvrdilo je naš zaključak te je tvrtki S-ATEA d.o.o. dodijeljen znak EU Ecolabel za svaki od analiziranih proizvoda.

Zaključno smo utvrdili kako su analizirani proizvodi tvrtke S-ATEA d.o.o., usklađeni s mjerilima propisanima od strane Europske komisije te kako zadovoljavaju uvjete za dobivanje znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?