Ekološko izvješće i plan povećanja bioraznolikosti

Za potrebe maloprodajnog centra te njihovog plana za proširenje udjela održivo certificiranih zgrada kao dio svoje strategije zaštite okoliša, društva i upravljanja (ESG) napravljeno je ekološko izvješće i plan povećanja bioraznolikosti područja oko trgovačkog centra.

Područje oko lokacije trgovačkog centra je vrlo razvijeno, s obzirom na to da se radi o urbanom naselju. Tako je sada šire područje oko trgovačkog centra okruženo građevinskim i industrijskim staništima te poljoprivrednim površinama. Ipak, na širem području od predmetne lokacije rasprostranjeni su i neki od rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, prvenstveno zastupljeni vodenim staništima te šumskim i travnjačkim stanišnim tipovima, što ovaj prostor čini raznolikim mozaikom. No, može se reći kako je razvoj grada i poljoprivrednih djelatnosti doveo do velike zasićenosti, što je izravno utjecalo na razinu bioraznolikosti.

Terenski obilazak

Terenski obilaskom utvrđeno je da je predmetna lokacija slabo obrasla zelenilom, a tlo je degradirano (zbijenost strukturnih agregata i deponirani šljunak) i onečišćeno odbačenim otpadom. Ustanovljen je mali broj biljnih i životinjskih vrsta, što je karakteristično za ovakve lokacije. Zbog antropogenih i degradiranih stanišnih uvjeta većina biljnih vrsta u prizemnom sloju pripada ruderalnoj i korovnoj vegetaciji, a na sjeveroistočnom dijelu lokacije nalazi se drvored visokih stabala srebrnolisnog javora (Acer saccharinum), dobrog zdravstvenog stanja, uz izuzetak jednog bolesnog stabla s rakastim tvorevinama.

Ekološko izvješće za potrebe BREEAM ocjenjivanja

Slijedeći europske i hrvatske strategije i legislative, kao i kriterije BREEAM ocjenjivanja (pročitaj više), napravljeno je ekološko izvješće za predmetnu lokaciju. Istraživanjem literature dobila se šira slika ekološke vrijednosti predmetnog područja, a terenskim obilaskom je dobiven precizan uvid u ekološku vrijednost lokacije.

S obzirom na navedeno, lokacija oko trgovačkog centra je dobila ocjenu „niska ekološka vrijednost“.

Trenutna ekološka vrijednost lokacije je u kontekstu bioraznolikosti vrlo niska (tlo je degradirano, vrste koje pridolaze su ruderalne i korovne te niske ekološke vrijednosti), no lokacija ima potencijal za povećanje bioraznolikosti. Napravljen je plan povećanja bioraznolikosti, od pripreme tla za rast i razvoj vrsta, preporuka biljnih vrsta i nastambi za životinje te plana održavanja. Prilikom odabira biljnih vrsta prednost su imale vrste koje su autohtone za predmetno područje, vrste visoke ekološke vrijednosti u kontekstu bioraznolikosti te privlače ptice i kukce, ali i vrste koje su dobro prilagođene urbanim uvjetima i dostupne su u slobodnoj prodaji.

Idejni prikaz plana povećanja bioraznolikosti

IRES ekologija je ovlaštena tvrtka od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije ili informativnu ponudu.