BREEAM in use

Budući da gradnja ima veliki utjecaj na prirodna staništa i bioraznolikost, bitno je smanjiti negativne utjecaje gradnje na okoliš i zadovoljiti ostale kriterije održivosti. Stoga su razvijeni različiti sustavi ocjenjivanja za mjerenje razine održivosti zgrada i osiguravanje najbolje kvalitete na najvišoj razini certifikacije. Jedan od sustava certificiranja je BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology.

Procjenjuje se da trenutno zgrade doprinose čak jednoj trećini ukupnih globalnih emisija stakleničkih plinova, prvenstveno korištenjem fosilnih goriva tijekom njihove faze korištenja. Stoga su zgrade jedan od glavnih čimbenika klimatskih promjena. Posljedice klimatskih promjena uključuju ekstremne vremenske prilike kao što su intenzivne suše, nestašica vode, jaki požari, poplave, katastrofalne oluje, kao i topljenje polarnog leda što uzrokuje podizanje razine mora. Također, važna posljedica klimatskih promjena je smanjenje bioraznolikosti, iako je glavni pokretač gubitka bioraznolikosti i dalje ljudsko korištenje zemljišta. Prenamjenom zemljišta mnoge životinjske i biljne vrste gube svoje stanište i prijeti im izumiranje.

Sustav certificiranja BREEAM

Budući da gradnja ima veliki utjecaj na prirodna staništa i bioraznolikost, bitno je smanjiti negativne utjecaje gradnje na okoliš i zadovoljiti ostale kriterije održivosti. Stoga su razvijeni različiti sustavi ocjenjivanja za mjerenje razine održivosti zgrada i osiguravanje najbolje kvalitete na najvišoj razini certifikacije. Jedan od sustava certificiranja je BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. Tehnički standardi BREEAM certifikata međunarodno su priznati i smatraju se robusnim sredstvom za vrednovanje održivosti projekata. Oznaka BREEAM ocjenjuje cjelokupni koncept zgrade u 10 različitih kategorija koje se ocjenjuju prema učinku. Jedna od tih kategorija je i kategorija Korištenje zemljišta i ekologija (Land Use and Ecology), koja je bila predmet Ekoloških izvješća i plana povećanja bioraznolikosti (pročitaj više) koje smo izradili za maloprodajne centre na nekoliko lokacija u Hrvatskoj.

BREEAM kriteriji

BREEAM kriteriji koji su se uzimali u obzir prilikom pisanja izvješća su bili sljedeći:

  1. Kriterij LE- 01 – Odabir lokacija

Prepoznavanje ponovne uporabe prethodno izgrađenog i kontaminiranog zemljišta gdje je izvršena odgovarajuća sanacija.

  1. Kriterij LE-02 – Ekološka vrijednost područja i zaštita ekoloških obilježja

Prepoznavanje lokacija ‘niske ekološke vrijednosti’ i zaštita postojećih obilježja prije i tijekom faze korištenja lokacije.

  1. Kriterij LE-03 – Smanjenje utjecaja na okoliš

Prepoznavanje koraka poduzetih za umanjivanje utjecaja na postojeću ekološku vrijednost lokacije.

  1. Kriterij LE-04 – Uvećavanje ekološke vrijednosti lokacije

Prepoznavanje koraka poduzetih za povećanje ekološke vrijednosti lokacije putem preporuka kvalificiranog ekologa.

  1. Kriterij LE-05 – Dugoročan učinak na bioraznolikost

Izrada dugoročnog plana upravljanja krajolikom i staništima za poticanje mjera koje poboljšavaju dugoročnu bioraznolikost područja.

Idejni prikaz plana povećanja bioraznolikosti u ekološkom izvješću

IRES ekologija je ovlaštena tvrtka od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije ili informativnu ponudu.