Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja ZI

Klijent: 3E projekti d.o.o.
Trajanje projekta: 2018.

Analiza očuvanosti i potencijala staništa za potrebe razvoja zelene infrastrukture provedena je za područje unutar obuhvata Grada Siska. Ovo područje karakteriziraju raznolika staništa koja su u većoj ili manjoj mjeri pod utjecajem čovjeka dok su područja s najvećom očuvanošću prirodna područja koja se nalaze unutar zaštićenih područja prirode kao i ona koja su uvrštena u obuhvat ekološke mreže Natura 2000.

Kako bi se dobio uvid u očuvanost prostora obzirom na bioraznolikost šire područje Grada Siska podijelili smo u nekoliko kategorija počevši s najvećom vrijednosti područja prema manjoj. Područje Grada također je kategorizirano u skladu s očuvanošću i važnosti područja obzirom na bioraznolikost počevši s najvrjednijim područjima za prirodu prema onima s najviše izraženim pritiscima. Osim toga, izvršena je i procjena općekorisnih funkcija šuma na području Grada. Cilj je bio utvrditi koje kategorije općekorisnih funkcija šuma imaju veću značajnost na predmetnom području te kolika je njihova monetarna (novčana) vrijednost.

Osim analize očuvanosti i potencijala staništa za svaku od navedenih kategorija definirali smo mjere očuvanja i poboljšanja kako bi u najvećoj mogućoj mjeri spriječili negativne utjecaje na ova područja.

Područje Grada kategorizirano je u skladu s očuvanošću i važnosti područja obzirom na bioraznolikost počevši s najvrjednijim područjima za prirodu prema onima s najviše izraženim pritiscima. Osim toga, izvršena je i procjena općekorisnih funkcija šuma na području Grada.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?