Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve

Klijent: Dubrovačko-neretvanska županija
Trajanje projekta: 2018.-2019.

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve i uspostava mjera za praćenje posjetitelja (u daljnjem tekstu: Plan) dokument je kojim se nastoji uspostaviti održiv pristup poboljšanju načina na koji posjetitelji doline Neretve uživaju njene prirodne i kulturne osobitosti, a sve u kontekstu vizije i ciljeva strateško-planskog razvoja područja. Njime se utvrđuju kratkoročne i srednjoročne aktivnosti kojima će se osigurati daljnji razvoj turizma doline Neretve uz očuvanje njezinih prirodnih značajki i zadovoljenje potreba lokalne zajednice.

Prilikom izrade Plana kroz suradnju s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, lokalnim turističkim zajednicama i drugim zainteresiranim dionicama, utvrđene su aktivnosti kojima će se efikasnije upravljati posjetiteljima i kojima će se unaprijediti interpretiranje i promoviranje turističkih resursa područja upravljanja.

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u dolini Neretve i uspostava mjera za praćenje posjetitelja dokument je kojim se nastoji uspostaviti održiv pristup poboljšanju načina na koji posjetitelji doline Neretve uživaju njene prirodne i kulturne osobitosti, a sve u kontekstu vizije i ciljeva strateško-planskog razvoja područja.

Planirate sličan projekt i trebate održivo rješenje?