Project Description

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb na okoliš

Urbana aglomeracija Zagreb najnapučenije je područje Republike Hrvatske te broji više od 25 % stanovništva Hrvatske. Osim Zagreba, kao gravitacijskog središta aglomeracije, u nju spadaju i okolni gradovi i naselja čiji stanovnici rade ili se školuju u Zagrebu. Strategija razvoja prvi je takav dokument na području Zagreba i okolice te kao takav izdvojio je ključne smjerove razvoja predmetnog područja.

Strateškom procjenom identificirali smo trenutne probleme u okolišu kao što je odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, promet i slično te propisali smo mjere kojima prioritiziramo uklanjanje postojećih izvora onečišćenja s ciljem održivog razvoja područja i poboljšanje kvalitete života ljudi.