Project Description

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine

Izradi ove Strategije pristupilo se kako bi se odredio smjer razvoja Grada Drniša i drniškog kraja te u svrhu nalaženja najboljeg mogućeg načina kojim se može doprinijeti njegovu rastu i razvoju. Svrha Strategije je postići da Grad Drniš postane grad u kojem će građani živjeti u povoljnom gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom okruženju.

U svrhu održivog razvitka Grada izradili smo Stratešku studiju kojom su se procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš.

Nakon analize i isključivanja mjera koje imaju neutralan utjecaj, utvrdili smo da 97 % mjera Strategije ima pozitivno ili neutralno djelovanje na analizirane sastavnice okoliša, a za mjere kod kojih je utvrđen mogući negativan utjecaj propisali smo mjere zaštite okoliša.