Project Description

Strateška studija utjecaja Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. na okoliš

Za potrebe izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. izradili smo Stratešku studiju utjecaja na okoliš. Glavni cilj ove Studije bio je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme Strategije, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak njezina donošenja.

Za utjecaje Strategije koji su ovom Studijom procijenjeni kao značajno negativni, propisali smo adekvatne mjere zaštite, odnosno mjere ublažavanja negativnih utjecaja te je zaljučeno da je provedbom definiranih mjera zaštite okoliša Strategija prihvatljiva za okoliš te za ekološku mrežu Republike Hrvatske.