Project Description

Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Kao rezultat shvaćanja nužnosti da se turizam Krapinsko-zagorske županije na profesionalan način objektivizira i postavi dugoročan plan razvoja s jasno identificiranim željama i aspiracijama koje uključuju ne samo javni sektor, već i očekivanja privatnog sektora pristupilo se izradi projekta Održivi turizam KZŽ: Master plan turizma 2016. – 2025.

Strateškom studijom smo proveli analizu nakon koje smo propisali mjere zaštite okoliša, poštivanjem kojih nije ugroženo ostvarivanje strateškog cilja „Usuglašenost ciljeva i projekata razvoja turizma sa zahtjevima okoliša i prirode“.