Project Description

Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika izrađen je kako bi se osigurao održiv razvoja sektora i postigao integrirani sustav planiranja prijevoza na svim razinama. Cilj mu je je identificirati potrebe lokalne mobilnosti, razviti sveobuhvatni alat za planiranje neovisno o izvorima sredstava, analizirati i predložiti razvoj u prometnom sustavu, planirati prometni sustav u skladu s potrebama socio-ekonomskih sektora te ustanoviti potrebne korake za daljnji razvoj definiranih mjera.

Strateškom procjenom utvrdili smo da su provedbom Plana mogući značajno negativni utjecaji na elemente okoliša, no ukoliko će se poštivati propisane mjere njihov intenzitet se može svesti na umjereno negativnu razinu.