Project Description

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije pristupilo se radi ostvarenja optimalnog iskorištavanja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa, opremanja infrastrukturom i usklađenja Plana s drugim planskim dokumentima.

Studijom smo, za sve utjecaje za koje je utvrđeno da mogu imati značajno negativan utjecaj na okoliš, propisali mjere ublažavanja ili izbjegavanja negativnog utjecaja. Također smo propisali i mjere koje mogu zanemarivo negativan utjecaj svesti na minimalnu razinu.