Project Description

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopune prostornog plana Karlovačke županije

Predmetne, ne ciljane izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije imale su za zadatak uskladiti trenutne razvojne potrebe Županije s prostorno-planskim dokumentima. U nastojanju da se županija razvija na održiv i okolišno prihvatljiv način izrađena je Strateška studija. Studija je planirane projekte prilagodila okolišnim potrebama te, među ostalim, pokazala da razvoj malih hidroelektrana (MAHE) na rijekama Korani, Mrežnici, Kupi i Dobri nije održiv zbog narušavanja osjetljive ravnoteže tih rijeka.

U konačnici, u Prostorni plan su uneseni realni i izvodljivi zahvati te su propisane smjernice i mjere za nastavak održivog razvoja Županije.