Strategija razvoja Grada Drniša

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Drniša do 2020. godine Izradi ove Strategije pristupilo se kako bi se odredio smjer razvoja Grada Drniša i drniškog kraja te u svrhu nalaženja najboljeg mogućeg načina kojim se može doprinijeti njegovu rastu i razvoju. Svrha Strategije je postići da Grad Drniš postane grad u kojem će [...]

Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb na okoliš Urbana aglomeracija Zagreb najnapučenije je područje Republike Hrvatske te broji više od 25 % stanovništva Hrvatske. Osim Zagreba, kao gravitacijskog središta aglomeracije, u nju spadaju i okolni gradovi i naselja čiji stanovnici rade ili se školuju u Zagrebu. Strategija razvoja prvi je takav dokument na [...]

OIE Dubrovačko-neretvanske županije

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije Planom korištenja obnovljivih izvora energije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izrađena je podloga za planiranje korištenja energije vjetra i sunca, ali i s perspektivama korištenja biomase i geotermalne energije. Strateška procjena predmetnog plana uklonila je potencijalne konflikte u prostoru te odabrala najpogodnije lokacije za [...]

II Izmjene i dopune PP Karlovačke županije

Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopune prostornog plana Karlovačke županije Predmetne, ne ciljane izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije imale su za zadatak uskladiti trenutne razvojne potrebe Županije s prostorno-planskim dokumentima. U nastojanju da se županija razvija na održiv i okolišno prihvatljiv način izrađena je Strateška studija. Studija je planirane projekte prilagodila [...]