Strategija razvoja Grada Drniša

Strategija razvoja Grada Drniša Iz potrebe za razvojem ratom pogođenih područja Grad Drniš pokrenuo je izradu razvojne strategije. Cilj strategije bio je odrediti jakosti, slabosti, prijetnje i prilike za održivi razvoj gospodarstva Grada. Strateškom studijom prepoznati su potencijalni negativni utjecaji na krške fenomene toga kraja te su isti ublaženi odgovarajućim mjerama zaštite.

Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb

Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb   Urbana aglomeracija Zagreb najnapučenije je područje Republike Hrvatske te broji više od 25 % stanovništva Hrvatske. Osim Zagreba, kao gravitacijskog središta aglomeracije, u nju spadaju i okolni gradovi i naselja čiji stanovnici rade ili se školuju u Zagrebu. Strategija razvoja prvi je takav dokument na području Zagreba i okolice [...]

OIE Dubrovačko-neretvanske županije

Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije Planom korištenja obnovljivih izvora energije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izrađena je podloga za planiranje korištenja energije vjetra i sunca, ali i s perspektivama korištenja biomase i geotermalne energije. Strateška procjena predmetnog plana uklonila je potencijalne konflikte u prostoru te odabrala najpogodnije lokacije za smještaj budući elektrana. Strateškom procjenom [...]

II Izmjene i dopune PP Karlovačke županije

II Izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije Predmetne, ne ciljane izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije imale su za zadatak uskladiti trenutne razvojne potrebe Županije s prostorno-planskim dokumentima. U nastojanju da se županija razvija na održiv i okolišno prihvatljiv način izrađena je Strateška studija. Studija je planirane projekte prilagodila okolišnim potrebama te, među ostalim, [...]