Elaborat sanacije i uređenja parka u Našicama

Elaborat sanacije i oblikovanja parka u Našicama Cjelokupni prostor zahvata zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Kao takav, prilikom razvijanja idejnog projekta posebna pažnja se posvetila očuvanju parkovne arhitekture, ali i dodavanju novih prostornih elemenata. U konačnici, elementi koji se planiraju unijeti u prostor nisu predviđeni kao fizičke barijere stoga smo zaključili da se [...]

Uređenje Virovitičkih jezera

Obnova retencije na području Virovitičkih jezera Uređenjem retencija na području Virovitičkih jezera planira se uložiti u ribogojstvo, ali i cijeli prostor učiniti privlačniji posjetiteljima. Zbog dugogodišnje sukcesije uslijed napuštanja proizvodnje predmetna jezera su zarasla te je protok vode u njima nedovoljan za gospodarski uzgoj ribe. Zahvatom se planiraju izmuljiti jezera te urediti područje oko njih. Terenskim uvidom [...]